طراحی و ساخت انواع ترانسفورمر

طراحی انواع ترانسفورمر 

IMG_3580

  • تک فاز
  • سه فاز
  • شش فاز
  • دوازده فاز

طراحی های انجام شده توسط این گروه به نحوی میباشد که ترانسفور مر ارائه شده دارای کمترین تلفات توان و در بهترین نوع ساخت میباشد. جریان و توان ارائه شده حقیقی میباشد.