یراق آلات ریتال

یراق آلات ریتال

imagesCAMXSGX2فروش کلیه یراق آلات تابلوهای ریتال 

۱- ستون ریتال سیاه و گالوانیزه

۲- سه کنج ریتال

۳- مقاومت درب

۴- مهره مقاومت

۵- مهره اسپبسر

۶- مهره دنباله دار

۷- انواع قفل و لولا

۸- مهره شش پر

کلیه اقلام موجود و آماده تحویل می باشد